Viimeisimmät ottelut

Ei otteluita

Tapahtumakalenteri

Tulevat tapahtumat

Joukkue

Barkat Djallel Eddine
Dahlman Ville
Haaja Teemu
Heikkinen Vesa
Hoxhaj Gentjan
Ijäs Matti
Järvinen Kari
Järvinen Mauri
Juusela Juho
Kalervo Mikko
Karja Kaius
Kasurinen Erkki
Kuopanportti Juha
Laatikainen Sampo
Laitinen Riku
Lehtimäki Olli
Lehtinen Jussa
Mäkelä Janne
Mäkirinta Juha
Mero Tommi
Nieminen Sami
Ollikainen Jarkko
Pajavuori Tuomas
Peltomaa Juhana
Pennanen Ensio
Peräkasari Petri
Peuravirta Lars
Prabhakaran Ranjit
Stenholm Aleksis
Tiainen Kimmo
Toivonen Kari
Turunen Ilkka
Kaugin Pekka

Toimihenkilöt

Hämeenlinnan Jalkapalloseura Ry (HJS ry)

Härkätie 17, 13600 Hämeenlinna

Y-tunnus: 1582099-2

toimisto@hjs.fi / 045 120 5771

Toimiston aukioloajat:

Ma: suljettu

Ti: 13‒19, ke-pe: 9‒15.30